חזרה לספר באתר

   

זה רק ספורט
ההקשר החינוכי של הספורט בבית הספר ובקהילה, מאת :רוני לידור ונעמי פייגין

Is it just Sport?
The Educational Context of Sport
in School and in the Community

By: Ronnie Lidor, Naomi Fejgin - Editors

מחיר מומלץ: 79 ש"ח
מספר עמודים: 307
מסת"ב: ISBN: 965-274-374-7

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

זה רק ספורט
ההקשר החינוכי של הספורט בבית הספר ובקהילה
בעריכת: רוני לידור ונעמי פייגין

במהלך שלושת העשורים האחרונים הפך הספורט לתופעה חברתית-תרבותית בעלת השלכות על כל רובדי האוכלוסייה. פריחת הספורט בקרב האוכלוסייה חדרה גם לבתי ספר שהחלו לטפח נבחרות ספורט, בעיקר במשחקי כדור, כמו כדורסל, כדורגל וכדוריד.

ספר זה דן בהיבטים שונים של תרומת העיסוק בפעילות גופנית ובפספורט לאוכלוסיית התלמידים בבית הספר ובקשר בין תרומה זו לבין החינוך. עם זאת, באחדים מפרקי הספר מועלים גם ספקות הנוגעים להנחה המקובלת אצל מורים לחינוך הגופני, אצל מאמנים בספורט ואצל הספורטאים ובני משפחותיהם, שפעילות גופנית וספורט תחרותי תורמים לחינוך לערכים.

הטענה העיקרית המועלית בפרקים השונים הכלולים בספר זה היא שיצירת מסגרת חינוכית הולמת, המביאה בחשבון את מאפייניהם של התלמידים בבית הספר ואת צורכיהם הביולוגיים, החינוכיים והחברתיים, והמעמידה במרכזה פעילות גופנית וספורט, עשויה להשביח היבטים התנהגותיים שונים אצל התלמידים.

הספר מתאר את הפוטנציאל הטמון בעיסוק בפעילות גופנית ובספורט, שהוא ההשבחה של התנהגות חינוכית-מוסרית של ילדים בבית הספר ושל החברה בכלל. הפרקים השונים מבוססים על ממצאי מחקרים בתחומי הדעת המתוארים ועל הניסיון החינוכי הרב של המחברים.