חזרה לספר באתר

   

פיקוח ציבורי על נאמנויות לצרכי צדקה
מחקר השוואתי, מאת :חיים זנדברג

Public Supervision of Charitable Trusts, A Comparative Research
By: Haim Sandberg

מחיר מומלץ: 89 ש"ח
מספר עמודים: 235
מסת"ב: ISBN: 965-274-371-2

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

פיקוח ציבורי על נאמנויות לצרכי צדקה
מחקר השוואתי
מאת: חיים זנדברג

תרומות, תקציבים ונכסים בהיקף עצום ממנים את פעילותם
של ארגוני המגזר השלישי בישראל ובעולם. מי מפקח עליהם?
מה הן ההצדקות לקיומו של פיקוח ציבורי ממלכתי על ניהולם של נכסים אלה?
מה הן הסמכויות של גופים ציבוריים שתפקידם
לפקח על ארגוני המגזר השלישי?
האם יש מקום לפיקוח מיוחד על גיוס תרומות לצורכי צדקה?
היש לפקח באופן זהה על מגזר הצדקה בשלמותו?
האם נחוץ נאמן ציבורי ומה הם תפקידיו הראויים?

הספר כולל מחקר השוואתי המנסה להשיב על שאלות אלה. המחקר סוקר את סמכויות הפיקוח על נאמנויות לצורכי צדקה באנגליה ובארצות-הברית (Charitable Trusts) וכן את דרכי הפיקוח על קרנות בגרמניה (Stiftung). המבט ההשוואתי נועד להפיק לקחים והמלצות אופרטיביות לגבי החקיקה הישראלית העוסקת בפיקוח על הקדשות ציבוריים.