חזרה לספר באתר

   

מחשבה מינהלית בת זמננו
מדע המדינה בן זמננו, מאת :חיים גזיאל

Contemporary Managerial Thought: A Comparative Perspective
By: Haim H. Gaziel

מחיר מומלץ: 63 ש"ח
מספר עמודים: 236
מסת"ב: ISBN: 965-274-076-4

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מחשבה מינהלית בת זמננו
מדע המדינה בן זמננו
מאת: חיים גזיאל

המחבר מאמץ גישה מדעית בבחינת נושא מרכזי בתורת המינהל, והוא שאלת האוניוורסליות של תורה זו. הוא עושה זאת תוך ניתוח משווה של המחשבה המינהלית בת-זמננו, כפי שהתפתחה בעולם המערבי (ארצות-הברית, צרפת ובריטניה). בחינת התפתחותה של המחשבה המינהלית נעשית תוך ניתוח הגותם של אלה שתרמו לתיאוריה המינהלית והארגונית מראשית המאה ועד ימינו, תוך הבלטת ייחודיותם ותקופתם במחקר האמפירי של ימינו.

סדרת "מדע המדינה בן-זמננו", בהוצאת רמות-אוניברסיטת תל-אביב, מיועדת להפגיש את הקורא עם מחקרים מקוריים בתחומים ובנושאים המאפיינים את מדע-המדינה המודרני. ספר זה הוא השלישי בסדרה. קדמו לו ספרו של ד"ר גדעון דורון, "פוליטיקה רציונלית בישראל", וספרו של פרופסור ליאון שלף, "קול הכבוד, סרבנות מצפונית מתוך נאמנות אזרחית".