חזרה לספר באתר

פעולות התודעה - היסודות לחינוך לחשיבה
מאת :שלמה קניאל

The Operations of the mind, Foundation of Cognitive Education
By: Shlomo Kaniel

מחיר מומלץ: 69 ש"ח
מספר עמודים: 268
מסת"ב: ISBN: 965-274-363-1

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות