חזרה לספר באתר

   

בקרה והערכה בארגונים
ניהול על-פי מדידה, מאת :אריה גלוברזון ושלמה גלוברזון

Control and Evaluation in Organizations - Management by Measurement
By: Arye Globerson, Shlomo Globerson

מחיר מומלץ: 68 ש"ח
מספר עמודים: 298
מסת"ב: ISBN: 965-274-040-3

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

בקרה והערכה בארגונים
ניהול על-פי מדידה
מאת: אריה גלוברזון ושלמה גלוברזון

בקרה והערכה בארגונים הינו ספר ייחודי:

א. הוא חובר על ידי שני חוקרים, תוך שילוב תשומות ממדעי החברה
והתנהגות ארגונית, מניהול הייצור והתפעול;

ב. הניתוח העיוני מלווה בהתרחשויות מתחומי המינהל הציבורי והפרטי, הייצור והשירותים, מן המציאות בישראל ובארה"ב;

ג. הספר מפתח מתודולוגיה, הרואה בבקרה תהליך-תמד מובנה בארגון, שעיקרו השוואה ושיפור, ולא רק תיקון סטיות;

ד. גישת המחברים בינה, שכל תפקוד וניהול מחייבים הגדרת רמת-שאיפות, מדדים ותקנים: מה שלא ניתן למדוד ולהעריך - גם לא ניתן לנהל;

ה. הדגש מושם בבקרת טרום-ותוך-התרחשות, להבדיל מהגישה הקונבנציונאלית המתמקדת בבקרת תום-ביצוע.