חזרה לספר באתר

מפזורה לתקומה
פרקים בהיסטוריה של עם ישראל במאה העשרים
חוברת פעילויות לתלמיד בבית-הספר העל-יסודי הממלכתי-דתי, מאת :מרים לוין, ירדנה הדס, גיטה קלינרמן, אילה רונד, דרורית פת, מירי סמואל

מחיר מומלץ: 17.10 ש"ח
מספר עמודים: 164
מסת"ב: ISBN: 965-274-330-5

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

ספרי פרויקט יחס בהוצאת רמות, היחידה למחקר ופיתוח תוכניות לימודים בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב, ומשרד החינוך והתרבות: המינהל הפדגוגי, האגף לשירותי חינוך ורווחה, האגף לתכניות לימודים.
למידע נוסף אנא צרו קשר.