חזרה לספר באתר

   

מפזורה לתקומה
פרקים בהיסטוריה של עם ישראל במאה העשרים
חוברת פעילויות לתלמיד בבית-הספר העל-יסודי הממלכתי-דתי, מאת :מרים לוין, ירדנה הדס, גיטה קלינרמן, אילה רונד, דרורית פת, מירי סמואל

מחיר מומלץ: 17.10 ש"ח
מספר עמודים: 164
מסת"ב: ISBN: 965-274-330-5

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מפזורה לתקומה
פרקים בהיסטוריה של עם ישראל במאה העשרים
חוברת פעילויות לתלמיד בבית-הספר העל-יסודי הממלכתי-דתי
מאת: מרים לוין, ירדנה הדס, גיטה קלינרמן, אילה רונד, דרורית פת, מירי סמואל

חוברת פעילויות המתלווה אל המקראה "מפזורה לתקומה" - סיפורו של העם היהודי במשך למעלה מיובל שנים, קורותיהם של ימים סוערים שעברו על עמנו במאה ה-20 בתקופה בת למעלה מחמישים שנה. ראשיתה של התקופה בהצהרת בלפור בשנת 1917 - בהכרה של האומות בזכות העם היהודי לבית לאומי - וסיומה לאחר מלחמת ששת הימים.


בפתח תקופה חדשה
תקופת העלייה השלישית 1918-1923
עלייות ומאורעות 1924-1936
היישוב היהודי והערבים 1930-1939
היהודים באירופה בין שתי מלחמו עולם 1918-1936
מלחמת העולם השנייה 1939-1945
השואה
היישוב היהודי בדרך למדינה
מלחמת העצמאות- מלחמת השחרור
מדינת ישרא קמה
מדינת ישראל צומחת