חזרה לספר באתר

   

מפזורה לתקומה
פרקים בתולדות ישראל במאה העשרים
לתלמיד בבית-הספר העל-יסודי הממלכתי-דתי, מאת :מרים לוין, ירדנה הדס, גיטה קלינרמן, אילה רונד, דרורית פת, נחמה גרוסמן

מחיר מומלץ: 32.20 ש"ח
מספר עמודים: 168
מסת"ב: ISBN: 965-274-332-1

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מפזורה לתקומה
פרקים בתולדות ישראל במאה העשרים
לתלמיד בבית-הספר העל-יסודי הממלכתי-דתי
מאת: מרים לוין, ירדנה הדס, גיטה קלינרמן, אילה רונד, דרורית פת, נחמה גרוסמן

המקראה מפזורה לתקומה מביאה את סיפורו של העם היהודי במשך למעלה מיובל שנים. אלו קורותיהם של ימים סוערים, שעברו על עמנו במאה ה-20 בתקופה בת למעלה מחמישים שנה. ראשיתה של התקופה בהצהרת בלפור בשנת 1917 - בהכרה של האומות בזכות העם היהודי לבית לאומי - וסיומה לאחר מלחמת ששת הימים.

בתקופה זו התחוללו אירועים רבים בעולם, מלחמות ומהפכות בקרב העמים והתפתחות טכנולוגית עצומה. כל אלה השפיעו על גורלו של העם היהודי וגרמו לשינויים כבירים בחיי עם ישראל.

במקראה תקראו על קורות היהודים בארץ ישראל ובארצות אירופה, התעצמות התנועה הציונית והתנועה הציונית דתית, העליות לארץ ישראל, ההתישבות ברחבי הארץ, המאבקים של הערבים ביישוב היהודי, מלחמת העולם השנייה והשואה, מלחמת העצמאות , הקמת המדינה ועוד.

המקראה מלווה בתצלומים רבים, בטבלאות, בסיכומים ובסיפורים, הממחישים את האירועים ולעתים אף מוסיפים מידע, שאינו מצוי בכתוב. אל המקראה נלווה ספר פעילויות ומדריך למורה.


בפתח תקופה חדשה
תקופת העלייה השלישית 1918-1923
עלייות ומאורעות 1924-1936
היישוב היהודי והערבים 1930-1939
היהודים באירופה בין שתי מלחמו עולם 1918-1936
מלחמת העולם השנייה 1939-1945
השואה
היישוב היהודי בדרך למדינה
מלחמת העצמאות- מלחמת השחרור
מדינת ישרא קמה
מדינת ישראל צומחת