חזרה לספר באתר

   

טיולים קטנים
על יצורים חיים בסביבתם - מדריך לגננת, מאת :יעל קשתן, נח רוטרי

מחיר מומלץ: 53 ש"ח
מספר עמודים: 172

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

טיולים קטנים
על יצורים חיים בסביבתם - מדריך לגננת
מאת: יעל קשתן, נח רוטרי

יצורים חיים נוסכים בנו קסם רב. אין צעצוע שיכול להשתוות לעוצמת החוויה שמספק יצור חי. לא רק בעלי חיים הם בעלי כוח משיכה אדיר לגבינו, אלא גם צמחים חיים. בבואנו לעשות מחווה של תודה, של חיזור או של ברכה, אנו משתמשים בפרחים או בצמח שתול בעציץ. חנם של הצמחים והמשיכה אליהם נובעים מכך שהם יצורים חיים.

במדריך זה "טיולים קטנים" מוצעת תכנית להיכרות של ילדי הגן עם הטבע, בתוך גן הילדים ובסביבתו. התכנית נועדה לחזק את הקשר בין הילדים לבין ערכי הטבע ולטפח תחושות של הנאה ושל שמחה במפגש עם יצורים חיים (בעלי חיים וצמחים), תוך גילוי רגישות וכבוד כלפיהם.

כדי לצאת לטיולים קטנים אל גדר הגן, עם הכלב, בתוך הבית והגן לא צריך להרחיק לכת: צמחים ובעלי חיים נמצאים בכל מקום וחולקים אתנו את סביבת החיים שלנו. צריך רק להקשיב, לפקוח את העיניים ולשים לב.

סביבת החיים בגן ותרבות הגן הן עולם קסום ורוחש הרפתקאות, המתחדש ונברא כל רגע מחדש. תכנית הלימודים "מבט לגן" משתלבת בסביבה זו תוך שימת דגש על חוויות ועל יצירות הקשורות במדע וטכנולוגיה.

התכנית מסייעת לילדים ולגננת לעסוק באופן חוויתי ובעל משמעות בתופעות ובתהליכים במדע וטכנולוגיה, שהם בבואה של מציאות חיינו.

הנושאים המרכזיים, שתכנית הלימודים עוסקת בהם, לקוחים מתוך סילבוס תכנית המסגרת לגילאי 6-3 של האגף לתכנון ולפיתוח ת"ל והאגף לחינוך קדם-יסודי והם: עולם מעשה ידי אדם, חומרים ואנרגיה, מידע ותקשורת, כדור הארץ והיקום, עולם היצורים החיים, בריאות ואיכות חיים, אקולוגיה ואיכות הסביבה.

נושאים אלה הם בעלי פוטנציאל לפיתוח רבדים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של הילדים וקשורים לחוויה וליצירה הכוללת בתרבות הגן.