חזרה לספר באתר

   

יוצאים מן הכלים
על עולם מעשה ידי אדם - מדריך לגננת, מאת :דבורה גבעון

מחיר מומלץ: 53 ש"ח
מספר עמודים: 147

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

יוצאים מן הכלים
על עולם מעשה ידי אדם - מדריך לגננת
מאת: דבורה גבעון

המדריך לגננת "יוצאים מן הכלים", עולם מעשה ידי אדם, עוסק בשאלות שילדים שואלים בתחום המדע והטכנולוגיה:

- האם אפשר לבנות מכונה משני גלגלים?
- האם הבית של הדגים הוא האקוואריום?
- אם לשולחן נשברת רגל, מה עושים?
- איך אפשר לבנות מלונה לכלב שלא יברח?

הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מעולמם של הילדים. סביבת החיים שלהם מזמנת חשיפה מתמדת לאנשים, לאירועים ולתופעות טבע בצד חשיפה לחומרים, לכלים, למכשירים, למכונות, לידע, לאירועים ולמערכות טכנולוגיות: חלקם נמצאים בסביבתו של הילד והילדה ועומדים לרשותם בבית, בגן וברחוב ואת חלקם הם חווים בדרך לא ישירה.

סביבת החיים בגן ותרבות הגן הן עולם קסום ורוחש הרפתקאות, המתחדש ונברא כל רגע מחדש. תכנית הלימודים "מבט לגן" משתלבת בסביבה זו תוך שימת דגש על חוויות ועל יצירות הקשורות במדע וטכנולוגיה.

התכנית מסייעת לילדים ולגננת לעסוק באופן חוויתי ובעל משמעות בתופעות ובתהליכים במדע וטכנולוגיה, שהם בבואה של מציאות חיינו.

הנושאים המרכזיים, שתכנית הלימודים עוסקת בהם, לקוחים מתוך סילבוס תכנית המסגרת לגילאי 6-3 של האגף לתכנון ולפיתוח ת"ל והאגף לחינוך קדם-יסודי והם: עולם מעשה ידי אדם, חומרים ואנרגיה, מידע ותקשורת, כדור הארץ והיקום, עולם היצורים החיים, בריאות ואיכות חיים, אקולוגיה ואיכות הסביבה.

נושאים אלה הם בעלי פוטנציאל לפיתוח רבדים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של הילדים וקשורים לחוויה וליצירה הכוללת בתרבות הגן.