חזרה לספר באתר

כול-בו מערכות
ספר לתלמיד לכיתות ה-ו, מאת :טוביה דרסלר, מירי דרסלר

מחיר מומלץ: 31 ש"ח
מספר עמודים: 192

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

סדרת "מבט - מדע בחברה טכנולוגית" בהוצאת רמות
וביוזמת המרכז הישראלי להוראת המדעים
ע"ש עמוס דה- שליט, משרד החינוך והתרבות,
ובית הספר לחינוך - אוניברסיטת תל אביב.

למרבית הספרים בסדרה זו קיימים גם מדריך למורה
וחוברת עבודה. אנא צרו קשר למידע נוסף.