חזרה לספר באתר

   

לחיות יחד
ספר לתלמיד לכיתות ב-ג, מאת :רות סטרול-נוביק, מירי דרסלר, ליאת בן דוד ויאיר הראל

מחיר מומלץ: 45.61 ש"ח
מספר עמודים: 156

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

לחיות יחד
ספר לתלמיד לכיתות ב-ג
מאת: רות סטרול-נוביק, מירי דרסלר, ליאת בן דוד ויאיר הראל

לחיות יחד פירושו לחלוק יחד עם היצורים האחרים את הסביבה, המאפשרת לקיים בה חיים ולהשתמש במשאביה באופן מושכל, תוך התחשבות בצורכי הקיום של השותפים לסביבת החיים ובערכי הטבע והנוף.

לחיות יחד משמעו לדאוג לסביבה המתאימה לקיום ולהתפתחות דור ההמשך של יצורים חיים ובכללם האדם;

לחיות יחד פירושו להכיר, להבין ולכבד את הסביבה, על ערכיה הטבעיים החברתיים והתרבותיים: לטפח, לשמור, ליצור, לבנות וליהנות.

יחידת הלימוד לחיות יחד עוסקת בפיתוח תפיסות ותובנות של "מאפייני חיים" תוך הכרת מרכיבי הסביבה ויחסי הגומלין של יצורים חיים עם הסביבה.

תוכן הענינים:

+ מבוא
+ שער ראשון: חיים בסביבה
+ שער שני: גם אנחנו צריכים
+ שער שלישי: לחיות יחד בסביבה