חזרה לספר באתר

   

כוח המוח
ספר לתלמיד לכיתות ב-ג, מאת :טוביה דרסלר, אירית איזדורפר, מירי דרסלר

מחיר מומלץ: 47.21 ש"ח
מספר עמודים: 156

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

כוח המוח
ספר לתלמיד לכיתות ב-ג
מאת: טוביה דרסלר, אירית איזדורפר, מירי דרסלר

כוח המוח זו יכולת החשיבה הייחודית לנו, בני האדם. בכוח המוח אנחנו מחפשים פתרונות מתאימים לבעיות. בכוח המוח הומצאו גלגל, כלים ומכשירים שונים. בכוח המוח הופכים גלילים וכדורי מיסב - לגלגלים; כפית, סכין, נדנדה וצבת - למנופים; קרש ושביל במעלה ההר - למישור משופע.

כלים אלה שגלומה בהם התבונה האנושית, מגבירים את יכולתנו לבצע פעולות של דחיפה, משיכה והרמה של גופים ואפילו כבדים.

כוח המוח היא יחידת לימוד המטפחת חשיבה טכנולוגית ומדגישה מיומנויות של פתרון בעיות באמצעות כלים ומכשירים פשוטים המשמשים אותנו בחיי היום-יום.

תוכן הענינים:

+ מבוא
+ פרק א: על גלגלים
+ פרק ב: עם נדנדות
+ פרק ג: עם מנופים
+ פרק ד: מישור משופע