חזרה לספר באתר

   

בשביל המוצרים
ספר לתלמיד לכיתות ה-ו, מאת :יפה ספיר, איילת הלר

מחיר מומלץ: 33.40 ש"ח
מספר עמודים: 192

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

בשביל המוצרים
ספר לתלמיד לכיתות ה-ו
מאת: יפה ספיר, איילת הלר

"בשביל המוצרים" היא יחידת-לימוד העוסקת בשלבים העיקריים של התהליך התעשייתי. הספר כולל שישה פרקים ופרק סיכום בנושא תעשייה וייצור ועוקב אחר השלבים המאפיינים ייצור של מוצר כלשהו, החל מהצורך המוביל לרעיון, בדיקות, תכנון המוצר ופיתוחו, תכנון הייצור, הייצור ושיווק ומכירות. בכל פרק ישנן שאלות ומשימות לתלמידים.

תוכן הענינים:

+ פתיחה
+ פרק א: הצורך מוביל לרעיון
+ פרק ב: בדיקות
+ פרק ג: תכנון המוצר ופיתוחו
+ פרק ד: תכנון הייצור
+ פרק ה: ייצור
+ פרק ו: שיווק, הפצה ומכירות
+ סיכום: תעשייה במחשבה תחילה