חזרה לספר באתר

   

בעקבות השמש, טכנולוגיות לחקר היקום
ספר לתלמיד לכיתות ה-ו, מאת :אירית דגני-רז, נורית שניר

מחיר מומלץ: 38.70 ש"ח
מספר עמודים: 144

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

בעקבות השמש, טכנולוגיות לחקר היקום
ספר לתלמיד לכיתות ה-ו
מאת: אירית דגני-רז, נורית שניר

טכנולוגיות לחקר היקום, מתמקד בטכנולוגיות המשמשות לחקר כוכבים. בתהליכי הגדרת בעיות, תכנון וביצוע ניסויים ושימוש במודלים פיסיים נחשפים התלמידים להתפתחות על רצף הזמן של שיטות לחקר החלל: טלסקופים אופטיים, טלסקופי רדיו, טלסקופ חלל וספקטרוסקופיה.

באמצעות תהליכי איסוף מידע, עיבודו וייצוגו נחשפים התלמידים להתרחשות ב"זמן אמת" בעשייה המדעית טכנולוגית ולמאפיינים של השיח המדעי: מאמרים מדעיים והצעת מחקר. הספר מדגיש את כוחה של הרוח האנושית ואת כוח ההמצאה המדעית טכנולוגית בפריצה אל מעבר למגבלות הגוף ובהרחבת אופקי החקירה.

"בעקבות השמש" היא סדרה בת שלוש יחידת לימוד העוסקת במפגש בין הנושא "כדור הארץ והיקום" לנושא "עולם מעשה ידי אדם. הסדרה מטפלת בנושאים שונים של חקר היקום הקשורים בשמש.