חזרה לספר באתר

   

מתנות מן הטבע
ספר לתלמיד לכיתות ה-ו, מאת :שמואל מאירי, שרה אלימלך, ישעיהו רוזנבלום

מחיר מומלץ: 38.05 ש"ח
מספר עמודים: 135

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מתנות מן הטבע
ספר לתלמיד לכיתות ה-ו
מאת: שמואל מאירי, שרה אלימלך, ישעיהו רוזנבלום

מתנות מן הטבע היא יחידת לימוד העוסקת במשאבים טבעיים. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לאדם לנצל מגוון רחב של משאבים טבעיים ולהפיק מהם חומרים שונים הדרושים לו לייצור מוצרים ולאספקת שירותים. בספר זה הושם הדגש בשתי קבוצות של חומרים – מתכות ודשנים.

מהם המאפיינים של חומרים אלו? מאין מפיקים אותם? כיצד מעבדים אותם? מה היא תרומתם של משאבי טבע לכלכלה ולהתיישבות? אילו השפעות יש לתהליכי הפקתם ולשימוש בהם על הסביבה? על נושאים אלו ואחרים תלמדו בספר זה.

תוכן הענינים:

+ פרק א: מתכות - רעיון מבריק
+ פרק ב: מתכות - מן העפרה עד המוצר
+ פרק ג: העולם רעב תנו לו דשנים
+ פרק ד: משאבי טבע - מתנה שנשתמש בה בתבונה
+ פרק ה: פרקי קריאה